Công tác trắc đạc trong quá trình thi công nhà ở

HK Home xin những yêu cầu kỹ thuật của công tác trắc đạc và quy trình các bước tiền hành để định vị chính xác lưới trục cho công trình

Những yêu cầu kỹ thuật trong công tác trắc đạc

  • Công tác trắc đạc luôn tiến hành một cách có hệ thống, chặt chẽ, đồng bộ và liên tục.
  • Máy móc sử dụng trong đo đạc phải đảm bảo tốt, được kiểm tra định kỳ và cần chỉnh trước khi sử dụng.
  • Vị trí đánh dấu các mốc đo luôn được bảo vệ ổn định, không bị mờ, mất đi trong quá trình thi công.

Công tác trắc đạc bước đầu khởi công được tiến hành như sau:

  • Xác định lưới khống chế dựa vào mặt bằng tổng thể, xác định các tim trục theo bản vẽ thiết kế.
  • Xác định cote +0.000 của công trình và cote cống ngầm của công trình, nhằm tính toán đường cấp thoát nước cho công trình
Dùng máy thủy bình xác định cote +0.000 cho công trình
Định vị tim trục cho công trình
Ke vuông công trình và kiểm tra lại bằng máy đo khoảng cách laser
Sử dụng máy kiểm tra góc cạnh tại công trình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *